Yippi kan hjelpe deg inn på boligmarkedet

Hvordan kan kostnadseffektive boliger gjøres tilgjengelige for enda flere? Det var utfordringen boligbyggeren Villaservice serverte SpareBank 1. Resultatet ble Yippi-prosjektets unike finansieringsløsning.

 | Yippi

Gjennom å bidra med finansieringsløsninger i lavpriskonseptet YIPPI, ønsker SpareBank 1 å gi håp og muligheter til dem som vil inn i boligmarkedet.

SpareBank 1 har vært med på å utforme tilbudet, som endelig skal kunne gi husnøkler til dem som i dag står utenfor markedet. Det unike konseptet gjør at potensielle boligkjøpere med ryddig økonomi lettere kan komme seg inn i boligmarkedet dersom det skorter på egenkapitalen.

Oppnåelige boliger

I dag blir nyboliger solgt til investorer og dem som allerede har egenkapital og finansiering på plass. Da Villaservice kom til SpareBank 1 med Yippi-konseptet, så banken at de også kunne nå dem som sliter med å komme inn på markedet.

De vurderte konseptet og prosjektet og så at dette var boliger priset slik at de var oppnåelige for mange som allerede har gitt opp. Med normal inntekt ville de kunne betjene lånet, og som bank ville SpareBank 1 være innenfor reglene for maksimal gjeld i forhold til inntekt. Da bestemte de seg for å se på hva som kunne gjøres.

Nyboliger i dag har gjerne enten en overkommelig pris, men er så små at banken ikke vil anbefale dem – eller så er de litt for dyre til at gjennomsnittsetablereren klarer å kjøpe.

Av dem som kjøper brukte boliger, sliter mange med høye kostnader. De tar opp lån, og ser deretter at de må bruke store summer de ikke har på f.eks. oppussing. Yippi-boligene er både nye og har en fornuftig størrelse til en overkommelig pris.

Forpliktende plan

SpareBank 1 ser at BSU-sparingen i Norge har falt litt tilbake de siste årene. Dette kan ha sammenheng med at mange føler at boligdrømmen er for langt frem.

Resultatet av dette er at de slutter å spare og bruker opp pengene i stedet. Nå ønsker SpareBank 1å nå de som synes det ser håpløst ut. Det er kjernen i Yippi-konseptet. SpareBank 1 går inn og hjelper de som har god mulighet til å spare og har litt egenkapital i bunn, men som mangler det siste.

Det skal banken gjøre ved å sette seg ned med boligkjøperen og finne løsninger sammen med de. De tar hensyn til hvilken spare evne du har, og setter opp en forpliktende spareplan slik at du kommer i mål.

I tillegg ser banken på om det er verdiøkning på boligen frem til overtakelse, da kan det også være med på å tette gapet. Man kan altså bruke verdiøkningen som egenkapital. Til sammen betyr dette at boligkjøp vil være mulig for enda flere, og for de som tror at drømmen ligger mange år frem i tid, kan vi kanskje finne løsninger allerede i dag.

Tenk langsiktig

SpareBank 1oppfordrer til langsiktighet for de som planlegger boligkjøp.

Hvis man skal kjøpe bolig i dagens marked, må du velge noe du kan bo i lenge. Det er fordelen med Yippi-leilighetene. Det er tre-romsleiligheter hvor dere kan bli både to og tre. Det gir mindre risiko i et marked med flat prisutvikling.

 | Yippi