Yippi kan hjelpe deg inn på boligmarkedet

Hvordan kan kostnadseffektive boliger gjøres tilgjengelige for enda flere? Det var utfordringen boligbyggeren Villaservice serverte SpareBank 1 SMN. Resultatet ble Yippi-prosjektets unike finansieringsløsning.

 | Yippi

Gjennom å bidra med finansieringsløsninger i lavpriskonseptet Yippi, ønsker Villaservice og SpareBank 1 SMN å gi muligheter til dem som vil inn i boligmarkedet.

SpareBank 1 SMN har vært med på å utforme tilbudet, som endelig skal kunne gi husnøkler til dem som i dag står utenfor markedet. Det unike konseptet gjør at potensielle boligkjøpere med ryddig økonomi lettere kan komme seg inn i boligmarkedet dersom det skorter på egenkapitalen.

Konseptet ble svært godt mottatt på første boligprosjekt, Yippi Høiseth – og etter det har to nye prosjekter blitt lanser Yippi Fortunalia og Yippi Flatåsen.

Oppnåelige boliger

Ofte blir nyboliger solgt til investorer og dem som allerede har egenkapital og finansiering på plass. Da Villaservice kom til SpareBank 1 SMN med Yippi-konseptet, så banken at de også kunne nå dem som sliter med å komme inn på markedet.

De vurderte konseptet og så at dette var boliger priset slik at de var oppnåelige for mange som allerede har gitt opp. Med normal inntekt ville de kunne betjene lånet, og som bank ville SpareBank 1 SMN være innenfor reglene for maksimal gjeld i forhold til inntekt. Da bestemte de seg for å se på hva som kunne gjøres.

Av dem som kjøper brukte boliger, sliter mange med høye kostnader. De tar opp lån, og ser deretter at de må bruke store summer de ikke har på f.eks. oppussing. Yippi-boligene er både nye og har en fornuftig størrelse til en overkommelig pris.

Forpliktende plan

SpareBank 1 SMN såg at BSU-sparingen i Norge hadde falt litt tilbake de siste årene. Dette kan ha hatt en sammenheng med at mange følte at boligdrømmen var for langt frem.

Resultatet av dette var at mange sluttet å spare og brukte opp pengene i stedet. Derfor ønsket og ønsker SpareBank 1 SMN å nå de som synes det ser håpløst ut. Det er kjernen i Yippi-konseptet. SpareBank 1 SMN går inn og hjelper de som har god mulighet til å spare og har litt egenkapital i bunn, men som mangler det siste.

Det skal banken gjøre ved å sette seg ned med boligkjøperen og finne løsninger sammen med de. De tar hensyn til hvilken spare evne du har, og setter opp en forpliktende spareplan slik at du kommer i målet om 15 % egenkapital ved innflytting.

I tillegg ser banken på om det kan være verdiøkning på boligen frem til overtakelse, da kan det også være med på å tette gapet. Man kan altså bruke verdiøkningen som egenkapital. Til sammen betyr dette at boligkjøp vil være mulig for enda flere, og for de som tror at drømmen ligger mange år frem i tid, kan vi kanskje finne løsninger allerede i dag.

Tenk langsiktig

SpareBank 1 SMN oppfordrer til langsiktighet for de som planlegger boligkjøp. Hvis man skal kjøpe bolig i dagens marked, må du velge noe du kan bo i lenge. Det er fordelen med mange av Yippi-leilighetene – som har både 3- og 4-roms leiligheter tilgjengelig. I tillegg til de mindre 1- og 2-romsene.

 | Yippi